Privacy and Policy

תקנון אתר nellys.co.il") NELLYS")


כללי

האתר הינו בבעלות איתי סינואני (להלן: "אנחנו" או "בעל האתר"). תקנון זה מהווה הסכם בין בעל האתר לבין כל הגולשים או המשתמשים בו (להלן: "אתם" או "המשתמשים"), לרבות המשתמשים המבצעים רכישות באמצעות האתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשים לכל תנאי התקנון.

אנחנו שומרים על הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, על המשתמשים לבדוק את תנאי התקנון לפני כל שימוש באתר. כמו כן, אנחנו שומרים על הזכות לשנות את מבנה האתר, את התכנים המפורסמים בו, את הקבצים הניתנים להורדה ממנו, את המוצרים או השירותים המוצעים למכירה וכל מידע אחר הכלול באתר, ואף להפסיק את פעילות האתר.

איננו מתחייבים לזמינות קבועה או רציפה של האתר או לפעילותו התקינה. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו במקרה של היעדר זמינות של האתר (או חלק ממנו) או תקלות בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא.

המידע שבאתר הוא מידע כללי בלבד. כל המבקש להסתמך עליו עושה זאת על אחריותו בלבד. איננו מתחייבים לדיוק המידע ולא נישא באחריות לכל נזק או הפסד שעשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש בו.

מדי פעם אנחנו עשויים לכלול באתר קישורים לאתרים חיצוניים, מודעות פרסום של צדדים שלישיים, תגובות או מאמרים של משתמשים באתר ותכנים אחרים של צדדים שלישיים. הכללת תכנים כאמור אינה מהווה המלצה מצד בעל האתר, ואנחנו לא נישא באחריות כלשהי לתכנים באתרים החיצוניים או במודעות הפרסום או לתכנים אחרים של צדדים שלישיים כאמור. עם זאת מובהר, שאסור לפרסם באתר מודעות, תגובות, מאמרים או תכנים אחרים הכוללים דברי הסתה, לשון הרע או דברים אחרים שעשויים לפגוע במשתמשים אחרים ו/או שהינם בניגוד לחוק.

המשתמשים יכולים להשתמש באתר כפי שהוא("AS IS") . המשתמשים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין תכונות האתר ו/או הקבצים שניתן להוריד ממנו ואפשרויות השימוש בהם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא יהיו למשתמשים טענות, דרישות או תביעות כלפי בעל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעל האתר על פי תקנון זה או על פי עסקות שנקשרו בין המשתמשים לבעל האתר.

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור לאתר או לשימוש בו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתקנון, לאתר או לשימוש בו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.  

מטעמי נוחות, נכתב התקנון בלשון זכר, אולם הוא פונה אל שני המינים. האמור בלשון רבים חל גם על יחיד, ולהיפך.

 

המוצרים המוצעים למכירה באתר

התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ועיצוב או אריזה של המוצרים המוצגים באתר עשויים להיות שונים מהנראה בתמונות. המחירים המפורטים באתר הינם עבור מוצרים באיסוף עצמי ואינם כוללים הוצאות משלוח (אלא אם צוין אחרת במפורש).

אנחנו מחזיקים מלאי מוצרים גדול, אולם עדיין ייתכנו מקרים, שחלק מהמוצרים המוצגים באתר אינם זמינים במלאי.

התכשיטים המוצעים למכירה באתר עשויים מכסף בדרגה 925 (sterling) ומשובצים בזירקונים באיכות גבוהה. כדי לשמור על ברק הזירקונים ("הנצנוץ"), אנו ממליצים לא להרטיב את התכשיטים, אולם אם זה לא מפריע לך, את יכולה לענוד את התכשיט באופן קבוע (גם בים וגם בבריכה). כל האמור מתייחס לתכשיטים עם ציפוי רודיום ("זהב לבן") בלבד. לעומת זאת, לגבי תכשיטים בציפוי זהב או "רוז גולד" (זהב ורוד) יש להימנע מלהרטיב את התכשיטים; ציפויים אלו עלולים לדהות או להישחק ואז יראו את מתכת הבסיס (כסף), שהיא בצבע שונה.


ביצוע ההזמנות

כל מי שמבקש לבצע רכישה באתר (להלן: "המזמין") מצהיר שהינו בן 18 לפחות ואינו פסול דין ושכל הפרטים שהוא מוסר במסגרת ההזמנה הם נכונים ומדויקים. כמו כן, המזמין מצהיר שהוא הבעלים של כרטיס האשראי שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה. הרכישות מותנות באישור של חברות האשראי.

ניתן להזמין את המוצרים המוצעים למכירה באתר ישירות מהאתר או באמצעות טלפון מס'052-6344874 (נלי) או 054-9444576 (איתי).

לצורך הרכישה באתר, יתבקש המזמין למסור פרטים שונים, שמסירתם אינה מחויבת על פי חוק. יש למסור פרטים נכונים ומעודכנים. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים, בעל האתר יהיה רשאי, בין היתר, לבטל את הרכישה ו/או להגביל את שימוש המשתמש באתר. בלי לגרוע מהאמור, יתבקש המשתמש למסור פרטים של כתובת דוא"ל פעילה. כל מסמך או הודעה שיישלחו על ידנו לכתובת הדוא"ל כאמור ייחשבו כנמסרו לרוכש במועד השליחה.

במהלך ביצוע ההזמנה, יתבקש המזמן לבחור בין איסוף עצמי של המוצר לבין משלוח לכתובת שציין, ובמקרה שיבחר לשלוח את המוצר לכתובו - גם את סוג המשלוח (בדואר רשום רגיל, בדואר 24 או באופציה אחרת שתהיה קיימת מעת לעת).

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדוא"ל שמסר המזמין אישור קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה נשלח באופן אוטומטי ואינו מהווה אישור ההזמנה או התחייבות של בעל האתר לספק את המוצרים או השירותים שהוזמנו. העסקה לפי ההזמנה תיכרת רק לאחר אישור מפורש של ההזמנה על ידי בעל האתר.

אם לא ניתן יהיה לאשר את ההזמנה מסיבה כלשהי (כגון: אי-מתן אישור של חברת האשראי, אזילת המוצר מן המלאי, לא ניתן לספק את המוצרים או השירותים במיקום המבוקש, וכו'), בדרך כלל אנחנו ניצור קשר טלפוני עם המזמין או שהוא יתבקש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות שלנו. למען הסר ספק, בכל מקרה שההזמנה לא תאושר, הלקוח לא יחויב בגינה.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל עסקה (גם לאחר אישור ההזמנה) ולא לספק את המוצרים או השירותים שהוזמנו. במקרה זה יקבל המזמין הודעה מתאימה. אם סיבת הביטול על ידי בעל האתר היא חוסר במלאי, בעל האתר עשוי להציע למזמין מוצרים חילופיים. בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי בעל האתר או של אי-הספקת המוצרים או השירותים שהוזמנו, אם המזמין שילם בגינם בפועל, אזי הוא יקבל חזרה את מלוא התשלום. לאחר השבת הסכום ששילם המזמין, לא תהיה לו שום טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי בעל האתר או מי מטעמו.


הספקת מוצרים

אם בחר המזמין באיסוף עצמי של המוצרים שהזמין, אזי אליו לאסוף את המוצרים תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה (אלא אם תואם מועד אחר). בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.

אם בחר המזמין במשלוח המוצרים לכתובתו, אזי המשלוח יבוצע על ידי דואר ישראל. בדרך כלל זמן ההגעה הצפוי של מוצר שיישלח בדואר רשום רגיל הינו 3 ימי עסקים, ובדואר 24 - יום עסקים אחד. עם זאת, מובהר שבעל האתר אינו יכול להתחייב לזמן הגעת המוצר בדרך זו, ולא יישא באחריות לעיכובים בהספקה על ידי דואר ישראל או למעשים או מחדלים של דואר ישראל שאינם בשליטת בעל האתר. אם בשל טעות בכתובת או מסיבה אחרת, המוצר לא יימסר לרוכש ויוחזר לבעל האתר, ישלח בעל האתר הודעה מתאימה למזמין. במקרה זה, יוכל המזמין לבקש משלוח חוזר המוצרים אליו (בתשלום נוסף) או לאסוף את המוצרים בעצמו, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.

מוצרים פגומים, אחריות ושירות חידוש ציפויים

אם יתברר שבעל האתר סיפק למזמין מוצר פגום, אזי בעל האתר יחליף אותו במוצר תקין או יחזיר למזמין את תמורת המוצר (לפי בחירת בעל האתר), והכל בתנאי שהמזמין הודיע לבעל האתר על הפגם מיד עם גילויו ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימים ממועד קבלת המוצר. על המזמין לספק חשבונית קניה או הוכחה אחרת לרכישת המוצר על ידו. בעל האתר יהיה רשאי לבדוק, לפי שיקול דעתו, את המוצר שנטען לגביו כי הוא פגום. למעט אם הפגם התגלה לאחר תחילת השימוש, על המזמין להשיב את המוצר הפגום באריזתו המקורית.

האחריות הינה על השחרת מתכת הבסיס (כסף) או למקרה של נפילת זירקונים. איננו נותנים אחריות לכל קרע בתכשיט או לציפוי שדהה. בנוסף, האחריות אינה חלה, כאשר הנזק נגרם כתוצאה משימוש לא רגיל או לא זהיר במוצרים (כולל נפילות) או ממעשה מכוון. תקופת האחריות היא 6 חודשים ממועד רכישת המוצר, ותנאי למימוש האחריות הוא שהלקוח מסר לנו את המוצר שניזוק במהלך התקופה הנ"ל. במסגרת האחריות, אנחנו מתחייבים לתקן את הפגם המכוסה באחריות או להחליף את המוצר למוצר זהה או דומה ככל הניתן (לפי בחירת בעל האתר). מודגש, כי מימוש האחריות (תיקון / החלפת המוצר) אינו מאריך את תקופת האחריות, והיא תסתיים בתום 6 חודשים ממועד הרכישה.מודגש, כי אנחנו לא נותנים אחריות לציפויים (ציפוי שדהה או התקלף) או לקרעים במוצר. עם זאת, לבקשת לקוח, אנו נספק לו שירות של חידוש הציפוי / תיקון קרע בתכשיט, בכפוף לתשלום הוצאות החידוש ודמי המשלוח על ידי הלקוח; נכון להיום, הוצאות החידוש הן 45 ₪ (לא כולל דמי משלוח), אך הן עשויות להשתנות מעת לעת.  לחילופין, אם הלקוח יבקש זאת, אנו נפנה אותו לספק חיצוני לצורך חידוש הציפוי או תיקון הקרע. אנו שומרים על זכותנו להפסיק לספק את השירות הנ"ל בכל עת.

בכל מקרה, אנחנו לא נישא באחריות לנזקים עקיפים או לעוגמת נפש שעשויים להיגרם למשתמשים במוצרים שנרכשו באתר. האחריות הכספית של בעל האתר מוגבלת לעלות המוצרים ולהוצאות ישירות (כגון: הוצאות משלוח) בלבד של הרוכש.


ביטול רכישות ודמי ביטול

לקוח שרכש באמצעות האתר מוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי (להלן: "צרכן") רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת המושגים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981), ובכפוף להוכחת הנ"ל על ידי תעודה מתאימה, תקופת הביטול היא 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). את הודעות הביטול ניתן למסור בטלפון מספר 054-9444576, בדואר רשום לכתובת רח' הרב קוק 25 נתניה (לידי איתי סינואני) או לדוא"ל itay.sinwany@gmail.com. בהודעות הביטול יש לציין את שם ומספר זהות, ובהודעת בעל פה - גם ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שבאמצעותו שילמתם על המוצר.

במקרה של ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, רשאי בעל האתר לגבות דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך), ועל הצרכן יהיה להחזיר (על חשבונו) את המוצרים לבעל האתר - הכל למעט המקרים שבהם ביטול העסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה במוצר, עקב אי-הספקת המוצר במועד או עקב הפרה אחרת בידי העוסק. בנוסף, אם מצב המוצר הורע וערכו פחת, יהיה הלקוח חייב לפצות את בעל האתר בגין כך.  

אם למזמין אין זכות ביטול לפי דין (בין משום שמועד הביטול חלף ובין משום שאינו "צרכן" ובין מסיבה אחרת), בעל האתר ישקול את בקשתו לביטול העסקה. אם יסכים בעל האתר לבטל את העסקה, רשאי הוא להתנות את ההסכמה בתשלום דמי ביטול או בתנאים אחרים, והלקוח יהיה חייב להחזיר את המוצר (על חשבונו), באריזה המקורית, לבעל האתר תוך 7 ימי עסקים.

בכל מקרה, זיכוי הלקוח בעקבות ביטול העסקה יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לבעל האתר; צרכן שהשתמש במוצר לאחר שהודיע על ביטול העסקה, או שלא החזיר את המוצר לבעל האתר, ייחשב כמי שחזר בו מהודעת הביטול.


אמצעי אבטחה, שמירה ושימוש בנתוני המשתמשים

אנו לא שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחותינו. התשלומים באתר מבוצעים באמצעות מנגנון של ספק חיצוני (חברת "טרנזילה") ועומדים בתקן אבטחת מידע PCI DSS LEVEL-1. 

פרטי הגלישה של המשתמשים באתר עשויים להיות נשמרים בצורה אוטומטית, באמצעות קבצי cookie או בדרכים אחרות, וזאת לצורך שמירת העדפות הגלישה של המשתמשים ושיפור חווית הגלישה שלהם. בנוסף, בעל האתר עשוי לשמור את שמותיהם, כתובותיהם ודרכי ההתקשרות אל המשתמשים, כפי שנמסרו על ידם, ופרטי העסקאות שביצעו.

אנחנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע שבידינו אודות המשתמשים, אלא אם יהיה חייב לפי דין לעשות זאת. אנחנו רשאים להשתמש במידע שמסרתם לנו לצרכי משלוח דברי פרסומת מטעמנו. אם אינכם מעוניינים לקבל מאתנו דברי פרסומת, תוכלו לשלוח הודעת סירוב לדוא"ל itay.sinwany@gmail.com  או כפי שיהיה רשום בדברי הפרסומת שתקבלו

    

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר וקניין רוחני באתר (לרבות: שם האתר, תוכנות שונות המפעילות את האתר, קבצים שונים שניתן להוריד מן האתר, עיצובים, מלל, תמונות וכל מידע אחר שיופיע באתר מעת לעת) שייכים לבעל האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להעביר לצדדים שלישיים או לעשות כל שימוש אחר במידע או בקבצים שבאתר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.